Athanasoiou
Athanasoiou
soft-ground etching and drypoint
10 x 8